Ogromna Moć Naših Riječi

12376254_1070125296383910_3441194080106287692_nIsus je otvoreno govorio o našim beskorisnim riječima, a ipak njegovo upozorenje često prolazi nezapaženo. Isus je rekao da će se za svaku beskorisnu riječ morati položiti račun u dan suda.

„Biblija naglašava da je ono što govorite točan pokazatelj onoga što je u srcu. Ako vaše riječi druge blagoslivljaju i ohrabruju, one svjedoče o suosjećajnom srcu. Ako često dijelite Radosnu vijest o Kristu, pokazujete da je vaše srce zahvalno za vaše vlastito spasenje. Kad su drugi u krizi, znaju li da će u vašim riječima naći mir i utjehu? Molite li često i spontano za druge? Otkrivaju li vaše riječi i način na koji im govorite strpljivo srce? Sva ova ponašanja ukazuju na srce koje je poput srca Oca.“

Riječi koje koristimo imaju ogromnu moć. Biblija kaže da su život i smrt u vlasti jezika (Izreke 18,21). Vjerujem da naše molitve imaju veću moć i veće pomazanje kada je naš svakodnevni život ispunjen riječima koje podižu i donose milost prema drugima (Efežanima 4,29). Sveti život je moćan život kada želimo vidjeti odgovore na molitvu. Otac je čuo Isusove molitve zbog Njegove smjerne podložnosti (Hebrejima 5,7). Pravedan život i ispravan govor dolaze iz ispravnog srca pred Bogom.

Za sve nas koji žele imati učinkovit molitveni život važno je dobro paziti na svoj govor.

Moć Jezika

Osoba može izgovoriti mnogo riječi u minuti i nekoliko tisuća u sat vremena. Možete zamisliti koliko onda riječi prosječna osoba izgovori u jednom danu! A neke procjene kažu da žene dnevno izgovore dvostruko više riječi od muškaraca. Mogli bismo napuniti knjižnicu u životnom vijeku! Kad bismo to učinili, kakvi bi bili naslovi tih knjiga? Jezik ima snažan utjecaj na druge. Bog traži sveti život, a jedno od ključnih područja koja moramo čuvati svim snagama jest naš jezik.

Istina je da svi imamo problem s onim što izgovaramo. To je vjerojatno razlog zašto Biblija toliko mnogo govori o jeziku. Izreke su pune stihova kako o pozitivnim tako i negativnim aspektima jezika. Izračunao sam da se izrazi kao što su jezik, usne, usta i riječi, i aspekti pojavljuju više od 170 puta u Bibliji. Živjeli smo mnogo godina na brodu i zapamtili kako bi malo kormilo usmjeravalo brod za vrijeme velikih oluja. Jakovljeva 3,4-5 kaže:

„Evo i plovila, tolika su i siloviti ih vjetrovi pogone, a njima upravlja veoma maleno kormilo, kamo god kormilar ushtjedne. Tako je i jezik malen ud, a velikim se diči. Gle malena ognja, koliku li šumu zapali!“

Govoriti negativno je skupo u duhovnom svijetu, dok ako pazimo na ono što izgovaramo može donijeti duhovnu nagradu. U Jerihonu, Božji narod je marširao oko grada u tišini šest dana. Kada su konačno sedmoga dana viknuli, zidovi su odmah pali. Tišina, a potom vikanje u pravo vrijeme donijelo im je pobjedu. Ovo vrijedi i za nas svakog pojedinačno. Ako pazimo svoj govor, možemo zadobiti veliku pobjedu. Razmislite o ovome:

 • Kada hodamo i govorimo u snazi Duha Svetoga, pobjeđujemo neprijatelja.
 • Kada ostajemo u Kristu, Njegov Duh teče iz naših života riječju i djelima gdje god idemo.
 • Kada ulazimo na mjesto na kojem je očit strah, možemo doći u duhu mira i govoriti riječi života.

Naše riječi mogu biti ljubazne i pune ljubavi. Naši postupci zajedno s riječima koje su izgovorene s blagošću, mirom i samokontrolom pokazuju ljubav čak i među našim neprijateljima. Čitamo u Galaćanima 5,22-23: „A plod je Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjera, krotkost, uzdržljivost. Protiv ovih nema zakona.“

Usne Pravednika

U Izrekama 10 nalazimo sedam karakteristika usana pravednika. Kada se suzdržavamo od kritiziranja i negativnog govora, moramo ga zamijeniti s riječima koje podižu, koje su pozitivne i pune milosti. Razmislite o riječima koje govorite. Podižu li i donose li život drugima? Tražite Boga da vam pomogne procijeniti vaš govor dok čitate ove stihove:

 • Izvor života – „Pravednikova su usta izvor života, a usta opakih kriju nasilje“ (stih 11).
 • Usne razumnoga – „Na usnama razumnoga nalazi se mudrost, a šiba je za leđa čovjeka kratke pameti“ (stih 13).
 • Zauzdava usne – „Mnoštvo riječi ne biva bez grijeha, a tko zauzdava usne svoje, razuman je“ (stih 19).
 • Birano srebro – „Jezik je pravednikov birano srebro, srce opakih malo je vrijedno“ (stih 20).
 • Hrani mnoge – „Usne pravednikove nahranit će mnoge, a ludi umiru kratke pameti“ (stih 21).
 • Rađa mudrošću – „Usta pravednikova urodit će mudrošću, a opak jezik bit će posječen“ (stih 31).
 • Zna što je milo – „Usne pravednikove znaju što je milo, a usta opakih zbore opačine“ (stih 32).

Na putu u Indiju uzela sam sa sobom knjigu za čitanje Prilika za umrijeti od Elisabeth Elliot o Amy Carmichael. Ona je bila uspješna misionarka u Indiji koja je spašavala djecu od dječje prostitucije, svijetli primjer nekoga tko je naučio odreći se svoga života i živjeti samo za Boga. Amy je imala karakter nalik Kristu i pobožan govor. Svaki put kada sam vozila tim neravnim cestama ili morala prolaziti kroz teškoće, rekla sam samoj sebi: „Ovo je prilika da umrem sebi.“ Imala sam mnogo prilika na tom putovanju da se prisjetim što Bog radi u meni. Učio me poniznosti i slomljenosti i izgradnji mog karaktera. Podsjetila sam se u tim trenucima da pazim svoj jezik i govorim riječi koje će druge podići i blagosloviti. A kada sam govorila pozitivno, Bog me blagoslovio čak i usred poteškoća.

Kada prolazite kroz nedaće, znajte koja se ogromna snaga nalazi u vašim riječima i recite sami sebi: „Pazit ću na riječi koje izlaze iz mojih usta. To je prilika da umrem sebi i živim za Isusa.“

„Isus je otvoreno govorio o našim beskorisnim riječima, a ipak njegovo upozorenje često prolazi nezapaženo. Isus je rekao da će se za svaku beskorisnu riječ morati položiti račun u dan suda. Očekivali bismo da Isus osudi nečistu i zlu uporabu jezika, ali beskorisne riječi? Beskorisne riječi su one koje izgovaramo bezbrižno, bez brige za njihov utjecaj na druge. Također prebrzo pretpostavljamo da su grijesi našeg jezika manji grijesi, grijesi preko kojih će Bog lako prijeći. Ipak, Isus je bio potpuno svjestan razorne prirode naših riječi.“ Citati Henry i Richard Blackaby

Autorica: Debbie Przybylski

Oración Persistente

11377238_964162836980157_3468827230354932630_n

“La oración persistente es un poderoso movimiento del alma hacia Dios. Es un remover de las fuerzas más profundas del alma hacia el trono de la gracia celestial. Es la habilidad de aguantar, empujar, y esperar. Deseo sin descanso, paciencia en descanso, y fuerza para aguantar está todos ligadas en ello. No es un incidente ni una actuación, sino una pasión del alma. No es algo necesitado a medias, sino una viva necesidad.”

Esta carta esta específicamente dedicada a aquellos de ustedes que han estado orando durante mucho tiempo por una petición especifica y aún no habéis visto respuesta. Quizás muchos de nosotros estamos así, porque la persistencia es una importante cualidad necesaria para la intercesión. Requiere fe el orar durante años por algo y permanecer esperando la respuesta. Quiero animaros a que no os rindáis. Dios sigue oyendo vuestras oraciones. Os esta trayendo a un nivel más profundo de intercesión que no se consigue a través de energía de la carne sino por el Espíritu de Dios.

Cosecharas tu cosecha si no te rindes.

“La calidad de lucha en la oración persistente no brota de la violencia física ni de energías de la carne. No es un impulso de energía ni un mero deseo del alma. Es una fuerza interior o habilidad plantada y desarrollada por el Espíritu Santo. Es la intercesión del Espíritu de Dios en nosotros.”

Quiero compartir con vosotros un ejemplo reciente de mi propia vida. Mi madre ha estado orando por la salvación de mi padre durante más de treinta años. Muchos de nosotros nos hemos unido a ella en esta petición. Después de treinta años de oración, ella no veía ni una indicación del más mínimo interés espiritual en la vida de mi padre. Él estaba muy enfermo a la edad de 80 años y podía morir con facilidad debido a su enfermedad del corazón. Persistimos en oración por su salud física y espiritual.

Recientemente, estando hospitalizado, él tomó la iniciativa y nos llamó para que fuéramos al hospital por la noche para verle. Mi madre lo trajo al Señor. Esta fue una enorme contestación a la oración.

Si Dios puede salvar a mi propio padre después de treinta años de oración, sé que puede hacer lo que sea. No existe ninguna situación que sea demasiado difícil para Dios. Él quiere que cada uno de nosotros persista en oración incluso cuando la respuesta parezca imposible. ¡No te rindas!

“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá” (Mateo 7:7-8).

La Vida de Oración Persistente de Pablo

“Sin la persistencia, las oraciones pueden terminar sin ser contestadas. La importunidad esta hecha de la habilidad de aguantar, continuar, y esperar en un sujetar relajado y no relajado, deseo sin descanso, y paciencia en descanso. La oración que importuna no es un hecho incidental, sino lo más importante; no es una actuación, sino una pasión; no una opción, sino una necesidad.”

El apóstol Pablo es nuestro gran ejemplo en la oración persistente. Me maravillo en su perseverancia en oración por las iglesias. Él nunca se rindió, sino que creyó en el poder de la oración persistente. Nosotros también necesitamos perseverar hasta que llegue la respuesta. Mira su ejemplo. Oraba de forma continua, con deseo y sin cesar, noche y día por las iglesias. Pablo no se rindió.

 • “Constantes en la oración” (Romanos 12:12).
 • “Orando de noche y de día con gran insistencia”
  (1 Tesalonicenses 3:10).
 • “Dios me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones” (Romanos 1:9).
 • “Siempre que oramos por vosotros” (Colosenses 1:3).
 • Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros” (Filipenses 1:3-4).
 • Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros” (Colosenses 1:9).
 • “Por esta razón también oramos siempre por vosotros”
  (2 Tesalonicenses 1:11).
 • “No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones” (Efesios 1:16).
 • Doy gracias a Dios… de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día” (2 Timoteo 1:3).

Te animo a no rendirte en la oración. Quizás aún no hayas visto la contestación a tu oración por la salvación de los miembros de tu familia, la liberación de tu ministerio o algo por lo cual tú estas orando en tu iglesia. Puede que hayas estado orando durante un número de años, sentías que Dios te había guiado en esas oraciones, y ahora viene la tentación de rendirte. Te animo a que sigas en oración, y a que no desmayes. Sé fuerte en esperanza y en fe. Dios tiene un resultado glorioso si continuas. Lee acerca de la parábola que Jesús relató en Lucas 18:1-8 con respecto a la persistencia en la oració:

“También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar…”

“Ora y nunca desmayes es la norma que Cristo nos da acerca de la oración. Es la prueba de nuestra fe, cuanto más severa la prueba y mayor la espera, más gloriosos serán los resultados. Los beneficios y necesidades de importunar están enseñados en las vidas de los santos del Antiguo Testamento. Los hombres de oración han de ser fuertes en esperanza, fe y oración. Deben saber como esperar y empujar, esperar en Dios y ser apasionados en sus acercamientos a Él.” Citas por E. M. Bounds

By Debbie Przybylski
Intercessors Arise International
IHOPKC

Ora por la Iglesia

11217575_990333281029779_3333221428972729389_n“Como resultado de la corrección del Señor, hemos visto muchos adelantos en la iglesia: el surgir e inercia del movimiento de la oración, la limpieza de las divisiones entre denominaciones y razas, avivamiento y renovación apareciendo en varios lugares, y la creciente integración entre ministerios. ¡La presencia de Cristo esta aumentando en la iglesia! Yo creo que Dios esta trabajando en la iglesia para crear las condiciones necesarias para un enorme bautismo de gloria.”

Tú y yo tenemos el privilegio de orar para que la iglesia en el ámbito mundial se levante hacia su destino. Este es nuestro llamado y debe ser nuestra oración diaria el que la iglesia se levante, se una, y complete su destino. Debemos ver con los ojos de la fe a la gloriosa esposa de Cristo levantándose a su propósito y a la gloria de Dios. Dios está llevando a la iglesia a un lugar de poder. Dios está trayendo a la iglesia a una dimensión de amor que no ha visto nunca antes (y esto será dentro y fuera de la iglesia). Dios está llevando a la iglesia a un lugar de plenitud en Cristo. Dios está enseñando a la iglesia en cada nación a ponerse en pie en medio de enormes dificultades. Ella estará en pie victoriosa. Ella será radiante. Y atraerá a las multitudes por su belleza en Cristo.

Tu y yo hemos de orar en dirección a esta visión de lo que la iglesia llegará a ser y de aquello en lo que se esta convirtiendo. No debemos de quejarnos ni criticar, sino que debemos orar diligentemente con total expectación de esta realidad.

Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos(Efesios 1:18-19a).

Cómo Orar por la Iglesia

“Debemos ser conscientes de que, cuando el verdadero Cristo comience a manifestarse a Su iglesia, Él nos reducirá en primer lugar de ser conseguidores a ser de nuevo seguidores. El mismo poder de Cristo para sanar, liberar, y hacer milagros esta contenido en la revelación de Su señorío. Niégale Su soberanía en tu iglesia y le estarás negando a tu iglesia Su poder. Él no puede ser manipulado, sobornado o sometido por peticiones. Recuerda, Jesús no hizo ningún milagro antes de empezar a manifestarse a Sí mismo como Señor.”

 • Ora por espíritu de sabiduría y revelación – Ora para que todas las denominaciones vean el plan de Dios en los últimos tiempos. No ores solo por tu propia iglesia y denominación, sino ora por la iglesia en el mundo entero y por todas las denominaciones – Bautistas, Presbiterianos, Carismáticos, etc.
  “Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento.” (Efesios 1:17).
 • Ora para que se cumpla el destino de la iglesia – Ora para que la iglesia entienda su autoridad y plenitud en Cristo, que es la cabeza sobre todo principado y potestad. Véase Colosenses 2:20.
  “Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas á la iglesia, La cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que hinche todas las cosas en todos(Efesios 1:22-23).
 • Ora por la unidad en el cuerpo de Cristo – Creamos en Dios para recibir armonía espiritual, y oremos en contra de la división satánica en el cuerpo de Cristo. Debemos elegir no ser ofendidos. Debemos elegir abrazar a aquellos que son diferentes a nosotros. Dios necesita todas las expresiones de Su gloria para que el mundo crea en Cristo.
  Y yo, la gloria que me diste les he dado; para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa; que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado, como también á mí me has amado(Juan 17:22-23).
 • Ora por la transformación universal de la iglesia – Ora para que la iglesia refleje más y más la gloria de Cristo.
  “Por tanto, nosotros todos, mirando á cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor” 

  (2  Corintios 3:18).
 • Ora para que los dones individuales de cada iglesia y miembro de iglesia sean expresados para la gloria de Dios – Ora para que cada iglesia en cada nación crezca hasta su plenitud.
  Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen la misma operación; Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada” (Romanos 12:4-6).
 • Ora para que la iglesia acepte y abrace el fuego purificador de Dios – El juicio comienza en la iglesia. Pero este fuego purificador traerá una esposa radiante.
  Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ó ¿quién podrá estar cuando él se mostrará? Porque él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores. Y sentarse ha para afinar y limpiar la plata: porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como á oro y como á plata; y ofrecerán á Jehová ofrenda con justicia(Malaquías 3:2-3).
 • Ora para que la iglesia se levante en esperanza y brille en la luz de Cristo – Ora para que cada miembro brille con la luz de Cristo.
  A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los Gentiles; que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria(Col. 1:27).
 • Ora para que la iglesia en todo el mundo crezca en oración – Ora para que se establezcan casas de oración en cada ciudad principal del mundo.
  Yo los llevaré al monte de mi santidad, y los recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa, casa de oración será llamada de todos los pueblos” (Isaías 56:7).

“A través de los últimos años Dios ha levantado una armada de ministerios de intercesión alrededor del mundo. A través de sus esfuerzos, multitudes se han unido en oraciones a nivel ciudad, asambleas solemnes, cumbres de oración, y servicios de reconciliación. Dios ha usado el sentir de esta intercesión para traer a millones al arrepentimiento. El movimiento de la oración ha tocado el corazón de Dios, que a su vez, ha tocado el corazón del hombre. Como resultado de este movimiento de oración, la iglesia esta viendo el principio de la visitación a través del mundo. Renovación, avivamiento, y manifestaciones sobrenaturales se están viendo casi a diario. Muchos creen que estamos mas cerca de un gran despertar que nunca antes.”

Yo experimenté la belleza del cuerpo de Cristo durante mi reciente enfermedad. Era como si el Señor me estuviese revelando lo que la iglesia puede llegar a ser. Vi al cuerpo de Cristo levantarse y convertirse en mi ayuda personalmente en oración, en dar ánimos, en dar y en tantas otras formas. El Señor me enseñó que esto sería característico en la iglesia en los últimos días. Conforme experimentamos un crecimiento de la oscuridad en el mundo, vamos a necesitarnos los unos a los otros desesperadamente, y nos uniremos y nos ayudaremos a través de las denominaciones. Nos levantaremos en realidad y seremos fuertes no para nosotros mismos ni para nuestras propias iglesias o denominaciones sino para los demás a través de todo el cuerpo de Cristo.

Los pasajes de “los unos a los otros” se convertirán en realidad. Nos aceptaremos, honraremos, amaremos, cuidaremos, someteremos, nos entregaremos, viviremos en armonía, animaremos, y viviremos en todos los tantos pasajes de las escrituras de “los unos a los otros.” Estos versículos conforman un excelente estudio de cómo debemos vivir. Véase Efesios 4:2, 32, 5:21, Colosenses 3:16, Hebreos 3:13, 10:25, 1 Juan 3:11,23, 4:7, Romanos 12:10, 16, Juan 13:34, 1 Pedro 1:22, 3:8, 4:9, 5:5, Zacarías 7:9.

¡Y estos solo son algunos! Es nuestro privilegio orar para la consecución del maravilloso destino de la iglesia en todo el mundo. No discutas, te quejes o critiques, sino deja que Dios trate con tu propio corazón. Te conoces a ti mismo y sabes que creces más rápido por afirmación que a través de la crítica. No entres en el territorio del diablo de los negativismos convirtiéndote en parte del problema.

Ora por la iglesia. Si ves problemas, este es tu llamado para orar hacia lo que la iglesia debiera ser. Tu influencia positiva y llena de gracia a través de la oración y el amor hará una enorme diferencia. Te animo a que veas a la la iglesia de la forma que Dios la ve con los ojos de la fe porque se levantará como una esposa gloriosa en los últimos días.

“Demasiados de nosotros estamos enfocados en lo que el diablo está haciendo y dejamos de ver lo que está haciendo Dios. ¡La vuelta del Señor no depende de lo oscuro que se haga el mal sino en lo le la iglesia llegue a parecerse a Cristo! Hay gracia que sale del corazón de Dios en medio de grande oscuridad, El Señor tiene en Sus propósitos el traer gloria a Sí mismo y protección a Su pueblo.” Citas por Francis Frangipane

By Debbie Przybylski
Intercessors Arise International
IHOPKC

La Libertad de Perdonar

12360087_1071086679621105_7475292203827836866_n

“Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.”
Efesios 4:32

Andar en perdón es la forma de andar en plenitud y en libertad. Es la manera de vivir como Cristo. Dios está produciendo carácter para el cielo. Tomamos el carácter de Cristo cuando perdonamos a los demás. Jesús conoce el dolor de la traición, incomprensión, vergüenza y herida. El quiere que fijemos nuestro enfoque en El y que descubramos el camino del Espíritu hacia la libertad continua en el perdón. Para muchos de nosotros, no es un camino fácil, porque hemos sido heridos profundamente. Pero debemos elegir perdonar. Dios nos ayudara conforme lo hacemos. Es un proceso. La práctica del perdón en esta época nos libertará.

“¿Te gustaría ver al Señor reventar las prisiones espirituales en tu vida, las áreas donde te sientes atrapado? Entonces perdona a aquellos que te pusieron ahí, porque lo más seguro es que las paredes de tu prisión estén hechas de tu propia ira y falta de perdón hacía los demás.”

El perdón nos libera. Gálatas 5:1 dice: “Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres.” Cuando no perdonamos a los demás, cargamos con una pesada carga. Conocemos poco gozo, y terminamos prisioneros de aquellos que no estamos dispuestos a perdonar. Es como una cadena alrededor de nuestro cuello. Abarca nuestra vida entera y trae ataduras. Pero el perdonar a los ofensores nos trae una libertad y un gozo que debe caracterizar esta año nuevo. Jesús es el mayor ejemplo de uno que perdonó libremente y a la máxima dimensión.

A continuación se describen algunas formas en las que podemos buscar el perdón de nuestros pecados de parte de Dios y de los demás.

Buscando el Perdón de Dios

“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad” (1ª de Juan 1:8-9).

 •  Toma total responsabilidad sobre tu vida – Ponte de acuerdo con Dios y admite la presencia del pecado en tu vida. No escondas ni justifiques el pecado. Esto rompe tu comunión con Dios. “Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado; he hecho lo malo delante de Tus ojos.” Salmo 51:3-4ª
 •  Pide a Dios que te muestre donde has caído – La palabra de Dios y el Espíritu Santo te lo mostraran – “Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23, Salmos 139:23-24).
 • Arrepiéntete de pecados específicos – Pídele a Dios perdón. “Por favor perdóname por (nombrar pecado) y límpiame.” “El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia” (Proverbios 28:13).
 • Recibe el perdón y la limpieza de Dios – Pasa tiempo con Dios y recibe misericordia, gracia y libertad. “Sabed, pues, esto, hermanos: que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados” (Hechos 13: 38).
 • Alaba a Dios y adórale por el perdón en Jesús – “Jah, si miras los pecados, ¿Quién, Señor, podrá mantenerse? Pero en Ti hay perdón, para que seas reverenciado” (Salmos 130: 3-4).

“Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores” (Mateo 6:12).

Buscando el Perdón de los Demás

 • Toma total responsabilidad donde hallas pecado – No desplaces la culpa sino toma el 100% de tu parte.
 • Se consciente de orgullo o auto compasión en tu vida – El orgullo piensa que no hay necesidad de perdonar, y la auto compasión piensa que los demás no merecen perdón. Entiende la cruz de Cristo y lo que ello realmente significa. Él te ha perdonado a ti.
 • Admite tu mal verbalmente – “Lo que hice/dije estuvo mal” No digas, “Si te he hecho daño.”
 • Pide perdón – “Por favor perdóname por (nombrar el pecado.”
 • Busca reconciliación allí donde sea posible – “Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces vuelve y presenta tu ofrenda” (Mateo 5:23-24).

“La elección de perdonar abre las puertas de mi propia prisión. Cuando elijo mantener a alguien en mi prisión de deudas, entonces yo soy el cautivo. Mi mente esta ocupada justificando el porqué están ahí. Me obsesiono con que su castigo se lleve a cabo. Eligiendo ser su juez, me convierto en su carcelero, e irónicamente, su cautivo. Todos sabemos que aquello en lo que nos enfoquemos se convierte en el centro de nuestras vidas.” Dudley Hall

By Debbie Przybylski
Intercessors Arise International
IHOPKC

La Diligencia en la Oracion

11230031_994913747238399_3289985085759092424_n

“La oracion persistente es un poderoso movimiento del alma hacia Dios. Es un inquietarse de las fuerzas mas profundas del alma hacia el trono de la gracia celestial. Es la habilidad de mantenerse firme, de empujar, y de esperar. Deseo inquieto, paciencia en descanso, y fuerza para mantenerse estan todos abrazados en ello. No es un incidente o un espectáculo, sino una pasion del alma. No es algo medio necesitado, sino una profunda necesidad.”
E. M. Bounds

Cuantos gozos hay en la oracion, pero tambien hemos de enfrentarnos a la realidad de que la oracion es trabajo duro y una disciplina que siempre hemos de practicar. Incluso cuandp ha habido una victoria en oracion, hemos de ser diligentes. Cuando vemos la respuesta de Dios a la oracion y victoria después de largos tiempos de dura intercesión, es el momento de regocijarnos y alabar a Dios, un momento de descansar y esperar ante EL y un momento de recuperar fuerzas para la proxima batalla. Quiero animarte a perseguir diligentemente a Dios y Sus propositos en tu vida, tu familia, iglesia y nacion y a mantener encendida la llama de la oracion.

Cuando viajo y voy de una batalla en una nacion a la otra, me tomo tiempo para alabar y dar gracias a Dios por lo que El ha hecho, e intento estar tranquila en Su presencia y recuperar energias. Una asignatura del Señor ha sido cumplida. Pero siempre se que una nueva asignatura puede estar a la vuelta de la esquina, y necesito estar lista para un nuevo reto. Esto no quiere decir que no descanse después de una victoria. Siempre intento estar tranquila y recuperar fuerzas para lo que siga. Entonces estoy preparada para entrar en un nuevo reto con la fuerza y gracia de Dios, no la mia. Necesitamos la fuerza y el poder del Espiritu para ganar estas batallas en nuestras naciones. La carne nunca funcionará.

En este momento Dios parece estar moviendose en oraciones a traves de todo el mundo. Dios esta alistando intercesores y subiendo el nivel de la oracion en tantos lugares. Nos esta preparando para cosas que nunca antes hemos podido entender. Nos ha subido a un lugar mas alto. En realidad solo hay una direccion en la que ir ahora y esa es incluso mas alto.

“Dios esta buscando a aquellos cuyos corazones estan preparados para ser intercesores ante El. Los intercesores tienen corazones sintonizados con el corazon de Dios. Estan tan agudamente conscientes de lo que esta en juego, por su pais, que estaran delante de Dios tanto tiempo como sea necesario para obtener la respuesta de Dios.” Citas sin nombres dadas por Henry Blackaby

Formas en las que podemos ser diligentes en oracion

 • Se diligente en mantenerte en tu puesto – Dios te pone como centinela en oracion. Dios esta buscando intercesores que se pongan en la brecha para paises enteros. Es tiempo de que el cuerpo de Cristo se levante a una nueva etapa de diligente oracion e intercesión.
  “El trabajo del vigia era vital. Un ejercito que se acercara dejaba a los residentes de una ciudad antigua muy poco y precioso tiempo para huir, o para prepararse para la batalla. Las vidas de todos dependian de la alerta del centinela cuando este miraba al horizonte en busca del primer signo de una amenaza que se acercase. Era critico que la gente fuese alertada tan pronto como fuera posible de lo que se acercaba.”
  “Estare en mi puesto y esperare a ver lo que EL me dice”
 • Ser diligente en oracion ferviente – Es hora de que el cuerpo de Cristo se levante a un nuevo nivle de ferviente y apasionada oracion.
  “Oracion ferviente quiere decir que no nos rendiremos con facilidad. Oracion ferviente quiere decir que pasamos deliberadamente el tiempo suficiente en intercesión. Oracion ferviente quiere decir que clamamos al Padre, a veces en lagrimas, con nuestro corazon y nuestra alma. La oracion ferviente viene cuando el Espiritu Santo nos ayuda en la oracion con gemidos demasiado profundos para palabras (Romanos 8:26).”
  “La oracion eficaz del justo puede mucho” (Santiago 5:16b).
 • Se diligente con resolucion firme –  No debemos ser tentados por las distracciones que nos rodean, sino que debemos movernos adelante y seguir adelante hacia un nuevo nivel de oracion. Es hora de recuperar la tierra para Dios en todos los paises. La vida de Jesús es nuestro ejemplo. Es hora de que el cuerpo de Cristo se levante a una nueva dimensión de santa resolución y firmeza en la oración (Lucas 9:51).
  “Cuando llego el momento para que Jesús subiera a la cruz, El ‘afirmó su rostro’ hacia Jerusalem para que nada evitara que El cumpliera la voluntad del Padre. Jesús no se acobardó de Su misión. Si sabes lo que Dios quiere que hagas (o por lo que quiere que ores), fija tu mirada con resolución hacia la meta con total determinación para cumplirla (Proverbios 4:25).
 • Se diligente en aferrarte a lo que es bueno – Debemos aferrarnos diligentemente a aquello que es bueno y a lo que ha sido ganado en oracion, o el mundo intentara quitarnoslo. Satanas odia aquello que es bueno, y el vino a robar y a destruir. Intentara robarnos nuestras victorias. Es hora de aferrarnos con fuerzas a lo que es bueno incluso cuando oramos por otras victorias en intercesión. Es tiempo de que el cuerpo de Cristo se levante corporativamente a un nuevo nivel de santidad y carácter que imite al de Cristo.
  “La oracion es un maravilloso don de Dios. Pero el pecado roba el poder de la oracion (Isaias 1:15). Si no estas dispuesto a abstenerte del mal, éste te robara las buenas cosas que Dios te ha dado.”

¿Nos cansamos en la oracion? Si que lo hacemos. Pero yo he visto personalmente que la gracia de Dios es suficiente. Dios nos dara gracia para seguir adelante a un nivel mas alto. Dios nos dara gracia para se diligentes como un centinela con una mayor habilidad para aferrarnos a lo que es bueno en oracion. Dios nos dara gracia para ser diligentes con fervor del Espiritu Santo en la oracion y con resolucion firme en nuevas batallas que se enfrentan al cuerpor de Cristo.

¿Cómo sé esto? Lo sé porque he encontrado un nuevo nivel de gracia abundante en mi propia vida este año. Y he visto que funciona. La gracia de Dios es verdaderamente suficiente. Pero involucra el aferrarse a ella dia a dia y vivir fuera de nuestra ‘zona de confort’ de forma regular. Esta ahí para todos nosotros. Pero requerirá disciplina de nuestra parte para tomar todo lo que Dios tiene para nosotros en los dias que siguen. Tambien requerirá aferrarse a la maravillosa gracia de Dios personal y corporativamente.

“Pero el Señor me ha dicho, ‘Bastate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad’” (2 Corintios 12:9).

“La oracion que influencia a Dios es aquella que es el derramar de un hombre ferviente y justo. Es oracion en llamas. No tiene una llama debil o un ‘flash’ momentaneo, sino que brilla con una luz vigorosa y estable.” E. M. Bounds

“Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espiritu Santo sea con todos vosotros.”
(2 Corintios 13:14).

By Debbie Przybylski
Intercessors Arise International

 

Apasionada y Ferviente Perseverancia en la Oración

12360388_1071089056287534_5926273413125590426_n“La oración ha de estar revestida con fervor, fuerza, y poder. Es la fuerza que, centrada en Dios, determina la cantidad de Él que se dará para el bien sobre la tierra. Los hombres que son fervientes de espíritu están dedicados a obtener justicia, verdad, gracia, y toda otra gracia sublime y poderosa que adornan el carácter del autentico e incuestionable hijo de Dios.”

¿Estás perseverando apasionada y fervientemente en buscar a Dios en la oración?  ¿Eres como Jacob que dijo ‘no te soltaré hasta que me bendigas’? A Dios le gusta cuando luchamos con Él en oración porque es una actividad apasionada. Hagamos de la ferviente perseverancia en buscar a Dios en oración nuestra primera prioridad, nuestro total enfoque y nuestra máxima meta. Si esto está en orden, todo lo demás cae en su sitio. Es increíble el cómo la perseverancia ferviente y apasionada en la oración pone todo lo demás en su sitio en nuestras vidas.  El caos se convierte en paz, la confusión en descanso y la desesperación en gozo.

 Ha habido personas que me han preguntado, “¿Dios contesta de verdad las oraciones?”

Hace años, estando en las misiones, un misionero me dijo que realmente no querían orar porque no creían que Dios contestase oraciones. Este individuo no veía las respuestas a las oraciones que estaba esperando porque paraba demasiado pronto.

Quiero asegurarte hoy que Dios sí contesta oraciones si no nos rendimos y si somos apasionados y fervientes en perseguirle a Él en la intercesión. Dios espera para ver lo determinado que estamos en la fe. Él espera para ver si no le vamos a soltar a no ser que nos bendiga. Él anda buscando fervor y perseverancia, una determinación que continúa en fe contra todo prognostico. Él busca a aquellos que son apasionados acerca de Él y aprenden a confiar en Él a pesar de como estén las cosas en el ámbito natural.

Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos; Derramad delante de él vuestro corazón: Dios es nuestro amparo(Salmos 62:8).

¿Que significa ser ferviente en la oración?

E. M. Bounds dice, “El fervor es el alma de la oración.” El diccionario Websters dice que fervor quiere decir ‘Ser caliente, hervir, brillar, excitado, empecinado, animado’. Fervientemente significa ‘con ahínco, con celo’. Dios busca ferviente determinación en nuestras oraciones. Él quiere que estemos encendidos en nuestras oraciones. La oración ferviente puede no siempre ser emocional. Hay momentos de intensidad en silencio y de una pasión interna. Hay momentos en los que oramos en quietud pero con fe que no se doblega. Pero sea que la oración ferviente sea con o sin emociones externas, es apasionada y espera una respuesta de Dios.

Clamé con todo mi corazón; respóndeme, Jehová (Salmo 119:145).

Como muchos de vosotros, yo también estoy esperando poderosas contestaciones a grandes peticiones. Éstas son especialmente acerca de un movimiento mundial de oración. Sé en mi corazón que Dios contesta oraciones cuando no nos rendimos. Incluso en mi reciente batalla contra el cáncer, yo sabía en mi corazón que Dios saldría adelante por mí.

Así que continúo perseverando en mis peticiones. He determinado en mi corazón que no voy a soltar hasta que Dios me bendiga. Te animo a que hagas lo mismo. Dios busca carácter. Él también está buscando a aquellos que le pedirán cosas grandes para Su gloria porque Él es un Dios grande. Así que asegúrate que le hagas peticiones a tamaño de Dios.

El apóstol Pablo no tenía miedo de pedirle cosas grandes a Dios porque él sabía que Dios era capaz de contestarle en su momento.

“Pablo era un notable ejemplo de un hombre que poseía un espíritu ferviente de oración. Sus peticiones eran consumidoras. Se centraba inamovible sobre el objetivo de su deseo y después Dios era capaz de concedérselo.”

¿Porqué ser apasionado y perseverar fervientemente en oración?

“Las oraciones deben estar al rojo vivo. Es la oración ferviente que es efectiva y aprovechable. La frialdad del espíritu estorba la oración. Hace falta fuego para lanzar las oraciones. Una alma cálida crea la atmósfera favorable para la oración porque es proclive al fervor. La oración asciende al cielo con el fuego..” Citas sin nombrar por E. M. Bounds

 • Dios contesta las oraciones fervientes – La oración ferviente es especifica y con una meta clara. A Dios le encanta contestar este tipo de oraciones.“La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho”
  (Santiago 5:16).
 • Dios está aumentando tu fe y traerá recompensa – Hace falta tener fe para estar orando a veces durante años esperando respuestas a nuestras oraciones. Hemos de creer que Él contestará y que Él es galardonador de aquellos que lo buscan diligentemente.Empero sin fe es imposible agradar á Dios; porque es menester que el que á Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan(Hebreos 11:6).
 • Dios te está preparando para la respuesta – La mayoría de nosotros no estamos realmente preparados para la respuesta a algunas de nuestras peticiones, especialmente con respecto a nuestro destino. No podriamos manejar la bendición si llegase de forma prematura. Dios quiere que seamos santos. El carácter es tan importante para Dios.
  “Si no como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación: Porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo(1 Pedro 1:15-16).
 • A Dios le importa – Mi amigo misionero que no creía que Dios contestase oraciones se estaba perdiendo una gran verdad acerca de Dios, y esa es el hecho de que a Dios le importa. Él quiere contestar tus oraciones. Su amor es profundo y no falla.“Mas yo en tu misericordia he confiado: Alegraráse mi corazón en tu salud. Cantaré á Jehová, Porque me ha hecho bien(Salmo 13:5-6). 

Hay muchas formas para ayudarte a incrementar tu pasión y ferviente perseverancia en la oración. La alabanza y la adoración proveen la atmósfera para la oración ferviente. Pedirle a los demás que oren específicamente con respecto a tu perseverancia y orar conjuntamente con otros puede activar tu fe y tu fervor. La sensibilidad al Espíritu Santo conforme te guíe en la oración te ayudará a orar fervientes oraciones enfocadas y que den en el blanco. Mi fervor y perseverancia en la oración aumenta cuando busco a los perdidos o salgo en viajes misioneros. Veo las necesidades cara a cara. Vivir una vida equilibrada y conseguir suficiente sueño puede también ayudar.

También ayuda saber el que la oración ferviente y perseverante no es siempre audible o emocional. J. Hudson Taylor, el famoso misionero para China, es un gran ejemplo para nosotros. Él estableció más de 200 emplazamientos misioneros, entrenó a más de 700 trabajadores chinos, desarrolló una iglesia china de alrededor de 125.000, bautizó a casi 50.000 chinos y ayudó a traer a cientos de misioneros al campo de las misiones.

Éste era un misionero que confesaba que su corazón a veces parecía de madera cuando oraba. Su fervor en la oración no era exterior sino perseverante. Su pasión interior y perseverancia en la oración trajo grandes resultados.

Muchos de nosotros estamos viendo las Olimpiadas. ¿Porqué no estar con Dios en las Olimpiadas en tu vida de oración? Aquellos atletas que llegan a las olimpiadas han practicado una y otra vez durante años. Ellos han aprendido a perseverar cuando nadie les estaba viendo. La mayoría de ellos han tenido pasión por un deporte, y se han enfocado en ese deporte sin variar, ya sea patinaje, esquiar, etc.

¿No podríamos nosotros hacer lo mismo con la oración? ¿No podremos llegar hasta el final y conseguir una medalla de oro ante el asiento del juicio de Cristo debido a nuestra ferviente y apasionada perseverancia en la oración?

Quiero afirmar tu llamado a la oración y animarte para que vayas a por el oro. Tienes una nube de testigos en el Cielo que ahora mismo te están animando. ¡Ve a por todas! Dios contestará tus oraciones aquí en la tierra, pero la verdadera bendición será cuando llegues a la línea de meta y después te enteres en el Cielo de la forma en la que Dios usó todas tus oraciones para Sus propósitos eternos.

Como Pablo, corramos para asirnos de este momento en oración. Que digamos como Jacob, ‘No te soltaré hasta que me bendigas’. Nuestra ferviente y apasionada perseverancia en la oración nos traerá el premio.

¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos á la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene: y ellos, á la verdad, para recibir una corona corruptible; mas nosotros, incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como á cosa incierta; de esta manera peleo, no como quien hiere el aire: Antes hiero mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre; no sea que, habiendo predicado á otros, yo mismo venga á ser reprobado(1 Corintios 9:24-27).

 

By Debbie Przybylski
Intercessors Arise International
IHOPKC

Características de la Pasión del Avivamiento

12390880_1071087329621040_6879464042738189475_nAlgunos de los significados de la palabra pasión en el diccionario Webster son: altamente excitado, expresando fuerte emoción, con fuertes sentimientos, celoso, profundo deseo. Gran pasión y celo fueron expresados en los pasados avivamientos pidiendo santidad, predicaciones poderosas, pureza de vida, proclamación temeraria de la verdad, obediencia y la salvación de los perdidos.

 • Una pasión por predicación con unción – Los avivamientos se caracterizan por una poderosa y apasionada proclamación de la verdad. La predicación es muy ungida, espontánea y sin temor. La predicación se centra en Cristo. Las palabras se hablan con una demostración del poder de Dios. Hay existentes una unción y un valor sobrenaturales.“En el avivamiento de Evans Mills, Finney recuerda: El Espiritu de Dios cayó sobre mí con tal poder que fue como abrir una bateria delante de ellos. Durante más de una hora, la Palabra de Dios llegó a través de mí a ellos de tal forma que yo podía ver como les llegaba. Era un fuego y un martillo rompiendo rocas, y como la palabra que es penetrante… vi una gran convicción esparciéndose sobre toda la audiencia.” Winkie Pratney
  “con demostraciones del espíritu de poder” (1 Corintios 2:4).
 • Una pasión por la oración y la santidad – Aquellos en el avivamiento tenían una profunda pasión por la oración y por poner sus vidas en orden delante de Dios. No había tolerancia del pecado. Había humildad, una urgente confesión de pecado y un santo temor de Dios. La mundanidad era desechada. Grandes números asistían a las reuniones de oración de madrugada. El pueblo estaba obsesionado con obedecer la voluntad de Dios.“Evan Roberts capturó el espíritu de todo el avivamiento con el tema: Doblega a la iglesia y salva al mundo. James E. Stewart proclamó que este era el secreto de todo verdadero avivamiento. Los cristianos deben humillarse a sí mismos y ponerse en orden con Dios para que el espíritu pueda llegar en poder de conversión sobre los perdidos. No debe haber hipocresía; el cristiano debe doblegarse a la totalidad de la voluntad de Dios para su vida en perfecta obediencia antes de que el espíritu de Dios sea liberado. Cuando estamos sometidos a la voluntad de Dios seremos intercesores, porque como ÉL vive por siempre para interceder por su pueblo, si estamos viviendo en Él, haremos lo mismo.”
  “Crea en mi un corazón limpio, oh Dios” (Salmo 51:10).
 • Una Pasión por los perdidos – La preocupación por los perdidos durante el avivamiento era extraordinaria. El gozo de conocer a Cristo no podía esconderse. Había una pasión por ver la salvación de las almas. Cada cual era luz a sus vecinos y compañeros de trabajo.“No puede haber avivamiento sin salvación de almas. En la salvación de almas perdidas el avivamiento galés debe ser considerado uno de los más intensos y efectivos avivamientos de todos los tiempos. Este no fue un programa para unos cuantos predicadores o una campaña para que los miembros de la iglesia diesen testimonio de la gracia para salvación de nuestro Señor Jesucristo. No se dieron clases acerca de cómo llegar a los perdidos. Solo parecía que cada creyente en Gales erupcionaba simultáneamente con una ardiente agonía por los perdidos. El gozo de la salvación no podía ser contenido por los creyentes cuando en cada mina de carbón, tranvía, oficina, escuela o barco se convertía en un pulpito para el evangelio… no existía un patrón de estrategia para dar testimonio; simplemente nacía de un rebosar de gozo y fe que no podía ser contenido en aquellos que conocían al Señor.” Citas sin nombres por Rick Joyner
  Y se añadieron aquel día como tres mil personas. (Hechos 2:41).

“Los avivamientos tanto locales como internacionales han sido vinculados específicamente a oración especial… el avivamiento que viene no será una excepción. Un extraordinario espíritu de oración, moviendo a los creyentes a mucha oración secreta y unida, empujándoles a trabajar fervientemente (Col. 4:12) en sus suplicas, será una de las señales seguras del acercamiento de lluvias e inundaciones de bendición.” Andrew Murray

By Debbie Przybylski
Intercessors Arise International
IHOPKC

Touching the Nations with the Presence & Power of God

%d bloggers like this:
Skip to toolbar