Ogromna Moć Naših Riječi

12376254_1070125296383910_3441194080106287692_nIsus je otvoreno govorio o našim beskorisnim riječima, a ipak njegovo upozorenje često prolazi nezapaženo. Isus je rekao da će se za svaku beskorisnu riječ morati položiti račun u dan suda.

„Biblija naglašava da je ono što govorite točan pokazatelj onoga što je u srcu. Ako vaše riječi druge blagoslivljaju i ohrabruju, one svjedoče o suosjećajnom srcu. Ako često dijelite Radosnu vijest o Kristu, pokazujete da je vaše srce zahvalno za vaše vlastito spasenje. Kad su drugi u krizi, znaju li da će u vašim riječima naći mir i utjehu? Molite li često i spontano za druge? Otkrivaju li vaše riječi i način na koji im govorite strpljivo srce? Sva ova ponašanja ukazuju na srce koje je poput srca Oca.“

Riječi koje koristimo imaju ogromnu moć. Biblija kaže da su život i smrt u vlasti jezika (Izreke 18,21). Vjerujem da naše molitve imaju veću moć i veće pomazanje kada je naš svakodnevni život ispunjen riječima koje podižu i donose milost prema drugima (Efežanima 4,29). Sveti život je moćan život kada želimo vidjeti odgovore na molitvu. Otac je čuo Isusove molitve zbog Njegove smjerne podložnosti (Hebrejima 5,7). Pravedan život i ispravan govor dolaze iz ispravnog srca pred Bogom.

Za sve nas koji žele imati učinkovit molitveni život važno je dobro paziti na svoj govor.

Moć Jezika

Osoba može izgovoriti mnogo riječi u minuti i nekoliko tisuća u sat vremena. Možete zamisliti koliko onda riječi prosječna osoba izgovori u jednom danu! A neke procjene kažu da žene dnevno izgovore dvostruko više riječi od muškaraca. Mogli bismo napuniti knjižnicu u životnom vijeku! Kad bismo to učinili, kakvi bi bili naslovi tih knjiga? Jezik ima snažan utjecaj na druge. Bog traži sveti život, a jedno od ključnih područja koja moramo čuvati svim snagama jest naš jezik.

Istina je da svi imamo problem s onim što izgovaramo. To je vjerojatno razlog zašto Biblija toliko mnogo govori o jeziku. Izreke su pune stihova kako o pozitivnim tako i negativnim aspektima jezika. Izračunao sam da se izrazi kao što su jezik, usne, usta i riječi, i aspekti pojavljuju više od 170 puta u Bibliji. Živjeli smo mnogo godina na brodu i zapamtili kako bi malo kormilo usmjeravalo brod za vrijeme velikih oluja. Jakovljeva 3,4-5 kaže:

„Evo i plovila, tolika su i siloviti ih vjetrovi pogone, a njima upravlja veoma maleno kormilo, kamo god kormilar ushtjedne. Tako je i jezik malen ud, a velikim se diči. Gle malena ognja, koliku li šumu zapali!“

Govoriti negativno je skupo u duhovnom svijetu, dok ako pazimo na ono što izgovaramo može donijeti duhovnu nagradu. U Jerihonu, Božji narod je marširao oko grada u tišini šest dana. Kada su konačno sedmoga dana viknuli, zidovi su odmah pali. Tišina, a potom vikanje u pravo vrijeme donijelo im je pobjedu. Ovo vrijedi i za nas svakog pojedinačno. Ako pazimo svoj govor, možemo zadobiti veliku pobjedu. Razmislite o ovome:

  • Kada hodamo i govorimo u snazi Duha Svetoga, pobjeđujemo neprijatelja.
  • Kada ostajemo u Kristu, Njegov Duh teče iz naših života riječju i djelima gdje god idemo.
  • Kada ulazimo na mjesto na kojem je očit strah, možemo doći u duhu mira i govoriti riječi života.

Naše riječi mogu biti ljubazne i pune ljubavi. Naši postupci zajedno s riječima koje su izgovorene s blagošću, mirom i samokontrolom pokazuju ljubav čak i među našim neprijateljima. Čitamo u Galaćanima 5,22-23: „A plod je Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjera, krotkost, uzdržljivost. Protiv ovih nema zakona.“

Usne Pravednika

U Izrekama 10 nalazimo sedam karakteristika usana pravednika. Kada se suzdržavamo od kritiziranja i negativnog govora, moramo ga zamijeniti s riječima koje podižu, koje su pozitivne i pune milosti. Razmislite o riječima koje govorite. Podižu li i donose li život drugima? Tražite Boga da vam pomogne procijeniti vaš govor dok čitate ove stihove:

  • Izvor života – „Pravednikova su usta izvor života, a usta opakih kriju nasilje“ (stih 11).
  • Usne razumnoga – „Na usnama razumnoga nalazi se mudrost, a šiba je za leđa čovjeka kratke pameti“ (stih 13).
  • Zauzdava usne – „Mnoštvo riječi ne biva bez grijeha, a tko zauzdava usne svoje, razuman je“ (stih 19).
  • Birano srebro – „Jezik je pravednikov birano srebro, srce opakih malo je vrijedno“ (stih 20).
  • Hrani mnoge – „Usne pravednikove nahranit će mnoge, a ludi umiru kratke pameti“ (stih 21).
  • Rađa mudrošću – „Usta pravednikova urodit će mudrošću, a opak jezik bit će posječen“ (stih 31).
  • Zna što je milo – „Usne pravednikove znaju što je milo, a usta opakih zbore opačine“ (stih 32).

Na putu u Indiju uzela sam sa sobom knjigu za čitanje Prilika za umrijeti od Elisabeth Elliot o Amy Carmichael. Ona je bila uspješna misionarka u Indiji koja je spašavala djecu od dječje prostitucije, svijetli primjer nekoga tko je naučio odreći se svoga života i živjeti samo za Boga. Amy je imala karakter nalik Kristu i pobožan govor. Svaki put kada sam vozila tim neravnim cestama ili morala prolaziti kroz teškoće, rekla sam samoj sebi: „Ovo je prilika da umrem sebi.“ Imala sam mnogo prilika na tom putovanju da se prisjetim što Bog radi u meni. Učio me poniznosti i slomljenosti i izgradnji mog karaktera. Podsjetila sam se u tim trenucima da pazim svoj jezik i govorim riječi koje će druge podići i blagosloviti. A kada sam govorila pozitivno, Bog me blagoslovio čak i usred poteškoća.

Kada prolazite kroz nedaće, znajte koja se ogromna snaga nalazi u vašim riječima i recite sami sebi: „Pazit ću na riječi koje izlaze iz mojih usta. To je prilika da umrem sebi i živim za Isusa.“

„Isus je otvoreno govorio o našim beskorisnim riječima, a ipak njegovo upozorenje često prolazi nezapaženo. Isus je rekao da će se za svaku beskorisnu riječ morati položiti račun u dan suda. Očekivali bismo da Isus osudi nečistu i zlu uporabu jezika, ali beskorisne riječi? Beskorisne riječi su one koje izgovaramo bezbrižno, bez brige za njihov utjecaj na druge. Također prebrzo pretpostavljamo da su grijesi našeg jezika manji grijesi, grijesi preko kojih će Bog lako prijeći. Ipak, Isus je bio potpuno svjestan razorne prirode naših riječi.“ Citati Henry i Richard Blackaby

Autorica: Debbie Przybylski